KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

Nabízíme pronájem kontejnerů o objemu 3 m3,  9 m3, 12 m3.  Hmotnost materiálu by neměla překročit 3,5 tuny.

Odvezeme suť, stavební odpad, zeminu, směsný a komunální odpad, domovní odpad, dřevo, listí, trávu i větve. 

Přivezeme, co si řeknete.